Čistiareň odpadových vôd

Najväčšou slovenskou čistiarňou je Ústredná čistiareň vo Vrakuni, ktorá bola budovaná s kapacitou maximálne pre milión obyvateľov. Stará sa o vodu z celej oblasti ľavého brehu Dunaja – od Lamača až po Podunajské Biskupice a Vrakuňu. Začala sa budovať v roku 1975, kompletnú prevádzku spustila v roku 1990. Druhou najväčšou čistiarňou na Slovensku je práve tá v Petržalke, ktorú začali budovať kvôli výstavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros. Tretia bratislavská čistiareň sa nachádza v Devínskej Novej Vsi.

čistička

Dobrodružstvá odpadovej vody
Čistiareň simuluje všetky procesy, ktoré prebiehajú v prírode. Najskôr musí voda prejsť mechanickým čistením, ktoré sa začína takzvaným lapačom štrku, kde sa z nej odstránia drobné kamienky. V prítokovom žľabe sa pritom nachádza veľká priehlbeň, v ktorej vplyvom sedimentácie padá štrk ku dnu, odkiaľ sa presúva do kontajnera. Následne voda prechádza hrubými hrablicami s medzerami  desať, osem a štyri centimetre. Zachytené predmety sa zhrabujú na dopravný pás, ktorý ich odnesie do kontajnera.

plynová maska

Organické nečistoty- pochúťka pre baktérie
V takto očistenej vode stále zostáva množstvo zrniečok, ktoré tam nemajú čo robiť. Preto voda prechádza lapačom piesku, ktorý zachytí aj to najjemnejšie anorganické znečistenie. Podobne ako pri štrku, padá aj piesok vplyvom gravitácie ku dnu, odkiaľ putuje do práčky piesku. Tá z neho opäť odstráni organické znečistenie, aby sa mohlo ďalej využiť v biologickej časti procesu na takzvanú denitrifikáciu, čo je odstránenie celkového dusíka. Voda po tomto prichádza do posledného stupňa mechanického čistenia – do usadzovanej nádrže, kde ku dnu klesne všetko nerozpustné organické znečistenie, ktoré je vlastne primárnym, tzv. surovým kalom.
Zhrabovacie zariadenie ho presunie do kalových priehlbní, odkiaľ ho čerpajú pre ďalšie využitie. Po mechanickom očistení voda výrazne zmení farbu z hnedej na zelenkavú, pričom v nej už zostáva len rozpustený organické znečistenie Jej cesta odtiaľ pokračuje do biologickej časti čistiarne, takzvanej aktivačnej nádrže. V aktivačnej nádrži sa na čistení odpadovej vody podieľa desať až dvanásť druhov mikroorganizmov. V čistiarni im pritom dodávajú kyslík, vďaka ktorému sa množia a rastú. Tak vzniká aktivovaný kal, zmes vody a mikroorganizmov. Potom nastávajú ďalšie čistiace procesy.