Kto sme a čo robíme?

Podnikáte, alebo sa chystáte iba teraz podnikať ? Okrem dobrého podnikateľského zámeru, musíte mať dôkladne a precízne vypracovaný každý bod a každú etapu v podnikaní. Viete :

youtube

  • Čo chcete robiť
  • Ako to chcete prevádzať- akú formu podnikania si chcete zvoliť
  • Presné miesto realizácie
  • Počet ľudí, ktorých k tomu potrebujete
  • Kompletný súpis strojov a materiálneho vybavenia
  • Vstupné nákladové veličiny- elektrika, nájom, kúrenie, odpisy, odvody, výplaty,
  • Predpokladaný finančný zisk a návratnosť vložených prostriedkov

Aj keby sme mali ten najlepší nápad, najlepších ľudí v tíme a vyrobili by sme ten najúžasnejší produkt, aj vtedy by sme ale mohli neuspieť, ak by o nás nik nevedel, respektíve iba málo ľudí by produkt poznalo.

Musíme teda „dať na známosť „. že pán taký a taký vo svojej skvelej firme vyrobil výnimočný produkt. Nie hlásnikom ako v rozprávkach, ale premyslenou reklamou na sociálnych sieťach a v dennej tlači.
Každý stĺp, každá domácnosť prostredníctvom poštových schránok, všetko musí šíriť novinku o novom produkte.

Kto nie je na internete dnes vlastne ani nie je. Webové stránky a reklamy sú bežnou agendou každého podnikateľa.

Na stránkach si napíšte svoj príbeh- kto ste, ako ste sa dopracovali k novému výrobku. To vždy ľudí osloví. Budú mať pocit, že vás poznajú.

otázky

Využívajte každú príležitosť sa zviditeľnenie svojho produktu. Výstavy, podujatia musia byť vaším cieľom.
Toľko úsilia koľko ste dali do prípravy produktu teraz jednoducho musíte dať do jeho propagácie.

Niekedy si človek myslí, že dobrý produkt sa predáva sám. No nie vždy to je pravdou. Reklama a propagácia má žiaľ veľkú funkciu-
. Dokáže spropagovať a predať vlastne všetko- aj brak a hlúpe výrobky. To je ale úplne iná kapitola. Vám musí pomôcť odštartovať skvelý biznis.

Nemajte ale veľké oči. Vždy ste ešte iba na začiatku nekonečného kolotoča zvaného podnikanie.
Ťažko sa do neho za jazdy nastupuje a veru ľahko sa dá z neho bolestivo vypadnúť.