Odporúčaný softvér pre podnikateľov, s ktorým bude činnosť efektívnejšia, rýchlejšia a prehľadnejšia


Digitalizácia, či neuveriteľná inovácia technológií sa dnes ujala v nejednom priemysle a odvetví, rovnako tak aj v podnikaní. Pre podnikanie je možno ešte dôležitejšia, nakoľko si táto činnosť vyžaduje množstvo presných a funkčných plánov, ich následnú analýzu a spoľahlivú, zabezpečnú úschovu, pretože práve premyslený, funkčný a detailný plán je v podnikaní receptom na úspech. Na prácu s technológiou v tomto obore sa pozrieme trochu detailnejšie, respektíve prestavíme si vhodné nástroje a aplikácie za rok 2018, ktoré sú skvelou pomôckou pre každého človeka riadiaceho podnik či podnikateľskú činnosť.

oprava

Na začiatok si predstavme kancelársky balík. V tejto kategórii nájdeme odporúčaný, zaužívaný a známy softvér Microsoft Office, avšak dnes je už skôr na mieste zamerať sa na inovovanú verziu Microsoft Office 365, ktorá oproti staršiemu vydaniu, ponúka nám viacero skvelých a nových možností uľahčujúcich prácu, ale aj prehľadnosť. Tak napríklad cloudové úložisko, exchange server, podnikovú sociálna sieť Yammer, ale aj Skype,… no samé skvelé a potrebné novinky.

ochrana osobních údajů

/Podnikatelia vykonávajúci svoju činnosť poväčšinou online, zasa radi používajú prehľadné Google Dokumenty. Zaujímavý je i bezplatný kancelársky balíček aplikácií s názvom Libre Office./
Zamerajme sa však i na softvér kalkulujúci produktivu práce. Najobľúbenejším softvérom, či skôr online službou je relatívne známy Toggl.Táto služba automaticky zaznamenáva, aký čas bol pri projekte strávený, no a na základe toho tvorí i faktúru. Zaujímavým a tiež používaným je i Trello, čiže veľká nástenka s úlohami, ktorá navyše slúži aj ako sociálna sieť pre zadeľovanie úloh. Je tak vhodný pri tímovej práci, ale rovnako tak na projektoch môžu pracovať i jednotlivci.

Prácu je potrebný i uložiť na bezpečný priestor. V tomto smere už máme na výber i online úložiská, tkzv. cloudy. Najznámejšími sú Google Disk, One Drive, či Dropbox. Výhoda clodu spočíva v možnoti vzájomného zdielania uložených súborov.

interent

Teraz sa zamerajme na SEO
Google Keyword Plannerje služba poskytujúca dôležitý nástroj,  ktorý vám odporučí často vyhľadávané slová, ktoré tak použijete do svojho textu. Na základe ich vyhľadania  sa bežný užívateľ dostane k online inzercii.