Vybudujte si dobrý vzťah s Vašimi deťmi

Vedci v oblasti prevencie užívania drog zistili  aké sú najlepšie spôsoby, ako predchádzať rizikovému správaniu, ktoré viedlo k  podpore zdravého vývoja a ukázalo sa, že hlavná línia je vzťah.
Musíte mať dobrý vzťah s dieťaťom, ak chcete aby ste dosahovali pozitívne výsledky. Tento prístup sa týka tzv. úmyselného rodičovstva, ktoré sa zameriava na to ako odpovedať a reagovať na rôzne udalosti resp. situácie.
Jeden z prístupov nazvaný stratégia sociálneho rozvoja a bol dokázaný v mnohých štúdiách, pomáha  budovať silné vzťahy medzi deťmi a ich rodičmi.

pár
 
Prístup je rozdelený do piatich bodov:
 
1. Poskytovanie sociálnych príležitostí
Väčšina rodičov sa prirodzene snaží vystaviť svoje deti vzdelaniu a skúsenostiam. Tento aspekt budovania vzťahov závisí od individuálnych vlastností každého dieťaťa. Poskytovanie príležitostí na zabezpečenie toho, aby mladí ľudia mali šancu nájsť a rozvíjať svoje vášne, vrátane určenia toho, čo je pre vaše dieťa ideálne. To znamená, že sa vaše dieťa vyvíja a mení.
 
2. Pedagogické zručnosti, ktoré potrebujú na úspech
Príležitosti sa dostavia najlepšie, keď sa postaráme o to, aby naše deti dostali aj potrebné zručnosti na to, aby boli nakoniec úspešné. Deti potrebujú zručnosť pre každú ich snahu, od učenia futbalu až po upratovanie domu, ktoré využijú aj na rozvoj priateľstva. V našich rodinných vzťahoch praktizujeme sociálno-emocionálne zručnosti a deti sa učia v domácnosti, škole a prostredníctvom špecifických aktivít, akými sú tímové športy.
 
3. Poskytovanie chvály
To znamená povzbudzovať ich tým, že poznáme a uznávame ich úsilie. Zlepšenie a úspech našich detí je veľmi dôležité. Musíme ich poznať dostatočne dobre, aby sme vedeli, aké odmeny ich dostatočne motivujú. Niektoré deti žiaria, keď poviete:" Hej, urobil si skvelú prácu vo futbale, poďme si dať trochu zmrzliny. "Ostatné deti potrebujú nepriamu pochvalu, napr. keď hovoríte svojmu partnerovi: "Nebolo by skvelé pozerať sa na nášho syna, ako skvele vie prihrať?
 

4. Vytvorenie priestoru pre spojenie času
Štvrtá stratégia sa zameriava na vytváranie priestoru na budovanie silných väzieb a spojenia s našimi deťmi. Rodičia môžu veriť, že rodinný čas nie je taký dôležitý, ale verte budovanie vzájomných vzťahov je veľmi dôležité. Uvedomte si, že trávenie času spoločne dáva príležitosť na rozhovor. V mladom veku sú ľudia plný najrozmanitejšej kreácie, čo často vedie k úžasným rodinným zážitkom.
 

rodina

5. Stanovenie jasných štandardov správania
Prvé štyri stratégie vytvárajú silné rodinné vzťahy, ktoré zase pomáhajú predchádzať rizikovému správaniu. Keď dospievajúci majú pevnú väzbu a vzťah so svojimi rodičmi, sú ochotný dodržiavať pokyny a očakávania stanovené ich rodičmi. Samozrejme, to znamená zdieľať naše presvedčenia a štandardy čo najčastejšie.
 
Táto metóda nie je čarovná a vaše deti budú určite robiť chyby, ale určite stoji za to aby ste ju vyskúšali.