Ako fungujú jazykové kurzy vo firmách?


Mnohé firmy sa rozhodli investovať do vzdelania svojich zamestnancov. Veľký záujem je najmä o jazykové kurzy. Možnosť štúdia jazykov je pracovný benefit, ktorý sa neskoršie zhodnotí. Lenže nie vo všetkých firmách funguje výučba tak, aby zamestnancov motivovala.

literatura

Hoci veľa firiem jazykové vzdelávanie ponúka, nie všetci pracovníci ich využívajú pravidelne. Jedným z nedostatkov je silná fluktuácia zamestnancov. Počet účastníkov kurzu sa každú chvíľu mení a potom chýba kontinuita. Zamestnanci odmietajú štúdium jazykov aj z ďalších dôvodov, ktoré súvisia s nevhodne nastavenou výučbou alebo nesprávne zvolenou jazykovou úrovňou účastníkov. Niekedy je účastníkov kurzu príliš veľa, takže majú pocit, že na hodine ani neprehovoria a strácajú motiváciu k štúdiu. Mnohí z nich by dali prednosť individuálnej výučbe, kedy by sa lektor venoval iba im. Dosť veľká skupina ľudí má záujem o iný štýl výučby a nezriedka sa stáva i to, že lektor alebo lektorka sú účastníkom kurzu nesympatickí. Okrem toho väčšina zamestnancov priznáva, že nemá záujem platiť si výučbu z vlastného vrecka a neskôr si vyučovanie nahradzovať prácou navyše.

porada

Toto všetko by mal zamestnávateľ pri zostavovaní jazykových kurzov zohľadniť a priebežne sledovať spokojnosť svojich zamestnancov s poskytovateľom jazykových služieb. Požiadavky na výučbu je dobré riešiť nielen s manažmentom spoločnosti ale aj so študentmi samotnými. Prebrať treba aj rozpočet, ktorý môže firma na jazykové vzdelanie uvoľniť a finančnú spoluúčasť zamestnancov. Dôležité je, aby zamestnancov výučba bavila, aby na ňu chodili dobrovoľne a bola pre nich prínosom. To je dôvod, prečo sa firmy mnohokrát zdráhajú hradiť svojim pracovníkom jazykové štúdium v plnej výške. Ak človek na lekcie sám prispieva, vníma ich ako svoju investíciu do vzdelania a celkovo pristupuje k výučbe zodpovednejšie.