Nápad francúzskeho vedca môže pomôcť pri uprataní vesmíru


Náročný proces
Za posledné desaťročia nahromadený vesmírny odpad predstavuje pre funkčné satelity veľké riziko. Preto prišli vedci s myšlienkou, že je načase upratať. Aktuálne  okolo zeme krúži takmer 4-tisíc funkčných družíc. Nefunkčné satelity sa rútia vesmírom obrovskou  rýchlosťou až okolo 30-tisíc km/h a zrážka s inými telesami alebo kozmonautmi  môže mať fatálne následky. Vedci majú za sebou už viacero pokusov s cieľom „upratať to tam hore“, ale je to veľmi náročná misia.

vesmír
 
Upratovací satelit
Európski vedci sa zaoberajú zostrojovaním špeciálneho satelitu, ktorý vypustia na obežnú dráhu zeme s cieľom eliminovať tie množstvá lietajúcich smetí.
Návrh francúzskeho vedca Emiliena Fabachera, ktorý spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), posúva vývoj ďalej a dáva základy novej koncepcii „upratovania“ vesmírneho odpadu. Väčšina návrhov z posledného obdobia totiž rátala s použitím harpún či robotických rúk, ktoré by mali lietajúce objekty zachytiť. Pri ich veľkej rýchlosti je to veľmi nebezpečné riešenie. Vedec  zastáva názor, že bezkontaktný prístup je bezpečnejší, lebo  pri priamom kontakte riskujete poškodenie. Jeho návrh ráta s využitím špeciálneho satelitu, ktorý svojim  silným magnetickým poľom, ktoré vygeneruje, naruší stabilizačný systém už nefunkčných satelitov, no a tie potom opustia obežnú dráhu zeme alebo zhoria v atmosfére.

Hlavne bezpečne

Toto zariadenie dokáže zoskupiť množstvo umelých družíc do presnej polohy, bezkontaktným magnetickým vplyvom usporiada objekty s presnosťou vzdialenosti až 10cm a dosiahne presnosť polohy jeden až dva stupne. Pri udržaní vzájomného postavenia vedia satelity fungovať ako by boli jedným veľkým ďalekohľadom, čo možno využiť na monitorovanie zemského povrchu alebo v budúcnosti na výskum vesmíru.

astronaut

Tesný vesmír
Veľké množstvo satelitov, ktoré ľudstvo vyslalo do vesmíru, stále krúži okolo zeme a už je to tam trochu „tesné“. S týmto faktom by sme sa mali čo najskôr vysporiadať, inak nám hrozia veľké problémy. Všetka technika, ktorú dnes využívame, napr. mobilné telefóny, internet, GPS, rôzne monitoringy počasia a predpovedí prírodných katastrof by boli v ohrození. A ak by prestali fungovať a posielať informácie, ako ľudstvo by sme boli bezmocní.