Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko majú byť prepojené vysokorýchlostnou železničnou sieťou

Prepojenie stredoeurópskych krajín oblasti V4 vysokorýchlostnou sieťou vyzerá čoraz reálnejšie, do konca roku 2018 by už mali byť na svete konkrétne technické parametre i premyslená správa, na základe čoho by obyvatelia týchto krajín mohli vzájomne cestovať rýchlejším a praktickejším spôsobom formou vlakovej dopravy. Zatiaľ ide o stratégiu, avšak s pravdepodobným a onedlho i reálnym záverom v podobe prepojenia úsekov všetkých štyroch krajín vysokorýchlostnou železničnou sieťou medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom. Medzi ministerstvami spomenutých štátov sa už oficiálne podpísala deklarácia spolupráce vo veci prepojenia železničných úsekov Strednej Európy novou, ako som už spomenul, vysokorýchlostnou želeničnou sieťou.

železnice

Tento plán zatiaľ ani na jednej strane výraznejších odporcov či kritikov nemá, deklarácia bola uzatvorená v záujme všetkých zúčastnených krajín , veď v podstate kto by nestál o vzájomné rýchlejšie a efektívnejšie cestovanie? Daný plán všetkým štyrom krajinám v tomto smere môže skôr prospieť a výraznejším spôsobom celkovo napomôcť k efektívnejšej a modernejšej doprave. Železničné úseky predsa majú pravidelných zákazníkov stále a to vo veľkej miere.

vlak

Zo strany slovenského predsedníctva navyše počuť sľub, že stanovená úloha bude aj v záujme SR postupovať čo najprínosnejšími krokmi a projekt bude podporovať v rámci možností v maximálnej miere. S pôvodným nápadom a navrhnutým plánom prišla pôvodne maďarská strana a dodnes je jeho horlivým nadšencom. Vyzerá to však, že s horlivosťou sa do tohto projektu pustili aj ostatné zúčastnené spolky V4. Ministerstvá vzájomne usúdili a dospeli k poznatku, že absencia tejto vysokorýchlostnej železničnej siete nás krátila o viaceré výhody.
Ak sa vysokorýchlostná trať medzi týmito úsekmi zrealizuje, vlaky by na nej údajne mali ísť  rýchlosťou v priemere až 250 km/h.