Solárne kolektory, vďaka ktorým budete mať neustále dostatok teplej vody

Ak hovoríme o pokrokových technológiách, tak vlastne ide o efektívne využívanie zdrojov energií v našej blízkosti, nám dostupné a ekologické. Jedným slovom sú to obnoviteľné zdroje a tie sú veľmi prospešné životnému prostrediu hlavne svojou ekologickou podstatou a tiež nezanedbateľné sú aj tým, že do značnej miery šetria naše peňaženky.

panely

Ekologické a výkonné
Nachádzajú sa všade v našom okolí, sú takmer zadarmo a to je ich veľkou výhodou a zároveň aj jedným z hlavných dôvodov, prečo nastal ich rozmach a vyskytujú sa stále častejšie a vždy novšie a modernejšie zariadenia s väčším ekologickým prínosom: technológie využívajúce obnoviteľné zdroje. Ich úlohou je človeku uľahčiť život a zároveň tým pomáhať aj našej planéte Zem. Z typov, s ktorými sa stretávame stále častejšie, upozorníme na solárne kolektory.

těžba

Kombinácia kolektora a tepelného čerpadla
V domácnosti je ich montáž možné skombinovať s inými zariadeniami. Vek zariadení sa na výkone neodrazí, netreba mať obavy ani z toho, či v období, kedy je slnečného svetla počas dňa málo, bude výkon kolektorov zabezpečený. Aj na túto alternatívu mysleli autori týchto výrobníkov tepla a prišli na šikovné riešenie s ich maximálnym využitím počas celého roka. Dostatok teplej vody a súčasne tepla v domácnosti bude zabezpečený nepretržite, ak potrebujete vykúriť nízkoenergetický rodinný dom, účinnosť zariadenia je na ešte vyššej úrovni. Zaujímavá je možnosť kombinácie solárnych kolektorov s tepelnými čerpadlami, dokáže ušetriť značné finančné prostriedky, a keďže k činnosti kolektora je potrebná slnečná energia a tej je v zimnom období menej, pri tejto kombinácii prichádzajú do úvahy dve riešenia: kolektory nahradia čerpadlo úplne alebo si budú pri ohrievaní teplej vody navzájom pomáhať. Zmieniť by sme sa mohli o systéme zem – voda, ktorého činnosť je na založená na princípe odoberania tepla z okolia zdroja.

Nové systémy na ohrev vody prinášajú mnoho riešení, ak sa rozhodujete či je niečo podobné pre vás rentabilné, odpoveď vám určite dajú odborníci. Istotne pre vás nájdu aj optimálne riešenie vášho problému, s ktorým ste si sami nevedeli rady.