Univerzita tretieho veku

Nie len spoločnosť, ale aj všetky firmy, do ktorých sa hlásite na rôzne pozície vyžadujú určité vzdelanie. Počas života si teda človek prejde rôznymi druhmi vzdelávania a je len na ňom, či si z toho niečo odnesie a využije to, alebo to len zapadne do zabudnutia ako staré spomienky.
 čepice s diplomem
Existuje veľa ľudí, ktorí sú v živote proaktívni a chopia sa každej príležitosti. Staroba pre takýchto ľudí môže byť veľmi zastašujúci faktor, hlavne preto, že firmy dávajú príležitosti skôr mladým a oni sa tak môžu začať cítiť zbytoční. Avšak existuje môžnosť, kde môžu svoju aktivitu spojiť s naberaním nových vedomostí aj vo vyššom veku. A tým je práve univerzita tretieho veku. Túto možnosť ponúka takmer každá univerzita na Slovensku a je veľmi populárna medzi ľudmi vo vyššom veku.

 
Cieľom ďalšieho vzdelávania je hlavne:
 
·         dovoliť starším ľuďom vzdelávať sa pokiaľ o to majú záujem,
 
·         prispieť ku kvalitne vyplnenému času seniorov,
 
 
·         rozširovať starším ľuďom obzor a pomáhať im vytvárať na to vhodné podmienky,
 
·         takisto prispievať k lepšej fyzickej a psychickej kondícii seniorov,
 
 
·         zapájať ich do diskusií, či iných projektov a vidieť aký majú na danú vec pohľad,
 
·         v nesposlednom rade im dať možnosť vrátiť sa do starých čias, keď oni sami boli študenti, prípadne dať im možnosť porovnať aké to bolo vtedy a aké je to teraz.
 park pro seniory
Preto môžeme povedať, že dôchodkovým vekom, či starobou život ani zďaleka nekončí! Je tu veľmi veľa možností, ktoré môžu seniori využívať či už je to v oblasti vzdelania, cestovania a spoznávania nových kultúr alebo spoznávanie krás prírody môže byť tiež veľmi dobrý koníček. A taktiež to môžeme zaradiť do vzdelávania. Avšak aj keď sa dôchodca rozhodne opäť vzdelávať,  nesmie zabudnúť na to najdôležitejšie a tým je rodina. Chvíle s vnúčatami je predsa ten najkrajšie využitý čas. A neskôr by si mohli vyčítať, že im nevenovali toľko času, keď už budú vo veku, kedy budú oni sami prahnúť po vzdelávaní.