Univerzita tretieho veku

Nie len spoločnosť, ale aj všetky firmy, do ktorých sa hlásite na rôzne pozície vyžadujú určité vzdelanie. Počas života si teda človek prejde rôznymi druhmi vzdelávania a je len na ňom, či si z toho niečo odnesie a využije to, alebo to len zapadne do zabudnutia ako staré spomienky.
 
Existuje veľa ľudí, ktorí sú v živote proaktívni a chopia sa každej príležitosti. Staroba pre takýchto ľudí môže byť veľmi zastašujúci faktor, hlavne preto, že firmy dávajú príležitosti skôr mladým a oni sa tak môžu začať cítiť zbytoční. Avšak existuje môžnosť, kde môžu svoju aktivitu spojiť s naberaním nových vedomostí aj vo vyššom veku. A tým je práve univerzita tretieho veku. Túto možnosť ponúka takmer každá univerzita na Slovensku a je veľmi populárna medzi ľudmi vo vyššom veku.

 
Cieľom ďalšieho vzdelávania je hlavne:
 
·         dovoliť starším ľuďom vzdelávať sa pokiaľ o to majú záujem,
 
·         prispieť ku kvalitne vyplnenému času seniorov,
 
 
·         rozširovať starším ľuďom obzor a pomáhať im vytvárať na to vhodné podmienky,
 
·         takisto prispievať k lepšej fyzickej a psychickej kondícii seniorov,
 
 
·         zapájať ich do diskusií, či iných projektov a vidieť aký majú na danú vec pohľad,
 
·         v nesposlednom rade im dať možnosť vrátiť sa do starých čias, keď oni sami boli študenti, prípadne dať im možnosť porovnať aké to bolo vtedy a aké je to teraz.
 
Preto môžeme povedať, že dôchodkovým vekom, či starobou život ani zďaleka nekončí! Je tu veľmi veľa možností, ktoré môžu seniori využívať či už je to v oblasti vzdelania, cestovania a spoznávania nových kultúr alebo spoznávanie krás prírody môže byť tiež veľmi dobrý koníček. A taktiež to môžeme zaradiť do vzdelávania. Avšak aj keď sa dôchodca rozhodne opäť vzdelávať,  nesmie zabudnúť na to najdôležitejšie a tým je rodina. Chvíle s vnúčatami je predsa ten najkrajšie využitý čas. A neskôr by si mohli vyčítať, že im nevenovali toľko času, keď už budú vo veku, kedy budú oni sami prahnúť po vzdelávaní.